Mercacentro ligger strategiskt mitt i Fuengirola, men förfallet är stort. Företagarna har betalat för exploateringsrätten i 40 år, men de menar att kommunen inte är intresserad att att hålla saluhallen vid liv.

Det enda kvarvarande grönsaksståndet är Anita, som drivs av Agneta Gunnarsson och hennes make Juan López. De köpte utrymmet av Fuengirola kommun när Mercacentro invigdes 1986 för cirka 1,5 miljoner pesetas (9 000 euro) och har tvingats se hur en stor del av deras grannar med åren slagit igen. Bara sedan årsskiftet har ytterligare tre verksamheter dragit ned jalusin för gott och knappt 30 stånd håller ännu öppet.
– Det går mycket rykten om varför det blivit så här, men nog känns det som att kommunen inte varit särskilt intresserad av att hålla saluhallen vid liv, säger Agneta Gunnarsson till Sydkusten.

Trots att läget är perfekt, mittemot tåg- och busstationen, lyckas inte många av verksamheterna få ekonomin att gå runt. Agneta menar att det delvis kan bero på hur saluhallen är byggd.
– När det ritades på 80-talet skulle det vara modernt med den största sektionen på övervåningen. Det är dock mycket ovanligt för en saluhall, där alla verksamheter brukar samlas på gatuplanet.

Just detta är de återstående företagarnas huvudkrav. De har drygt åtta år kvar på sin exploateringsrätt och vill att alla som är kvar ska samsas på bottenplanet. Problemet är att det kräver en allmän omfördelning av utrymmena och åtminstone två av de befintliga butikerna på markplanet är inte villiga att ge ifrån sig plats.
– Vi har fått besked att om beslutet inte är enhälligt kan vi inte flytta ned. Då måste det gå via domstol, förklarar Agneta.

Borgmästaren Ana Mula har i februari haft möte med representanter för både kioskägarna och oppositionen. Hon är villig att sammankalla till en tävling för att ta fram förslag på hur saluhallen kan omvandlas. Ett gammalt projekt är att upprätta en gastrobar på övervåningen.

Agneta Gunnarsson säger att deras verksamhet trots allt går bra. De har ett stort fast klientel och dessutom är det numera det enda frukt- och grönsaksståndet i saluhallen. Den andra svenska verksamheten i byggnaden är Mercaté y Café, som ligger på bottenplanet och drivs av Cecilia BenChaouch Hansson. Även hon förlitar sig på fast klientel och är inte så beroende av förbipasserande kunder, som många andra butiker i saluhallen.