Våren är högsäsong för blommor och plantor och färgprakten på Agrojardín var bedövande. Deltagarna fick en rundvisning i en av kusten största handelsträdgårdar, som inkluderade inom- och utomhusväxter, husdjur och tillbehör, terrassmöbler, dekoration samt delikatesser.

Agrojardín har varit verksamma i drygt 30 år och har drygt 80 anställda. Förutom butiken har de även tjänster som trädgårdsdesign samt skötsel och underhåll.

Företagets biolog Marcos González höll ett föredrag om hur ohyra och andra skadedjur i allt större utsträckning bekämpas med biologiska preparat, framför gifter. Trots att EU sedan 2005 börjat lagstifta mot gifter tar det tid att implementera de biologiska medlen. Anledningen är att gifter verkar mycket snabbare, men även om biologiska preparat initialt kostar mer och tar längre tid att ha önskvärd effekt så är de på sikt billigare, både ekonomiskt och inte minst miljömässigt.

Programmet avslutades med en cocktail i Agrojardíns prunkande terrass och samtliga deltagare fick välja var sin krukblomma som souvenir från besöket.

Mer information:
http://www.cchs.es
http://www.agrojardin.com