Olave beskrev den spanska energimarknaden och förklarade skillnaden på elproducenter och elleverantörer. Den övervägande delen av elmarknaden i Spanien är i händerna på endast två elproducenter, Endesa och Gas Natural, men det går att få både mer personlig service och lägre elkostnader genom Escandinava de Electricidad, ett nordisktägt bolag som varit verksamt i Spanien i tio år.

Det är många termer att hålla i sär men ju mer insatt man är som abonnent desto mer kan man spara på elräkningen. Det var också denna som väckte flest frågor och många av deltagarna hade med sig egna räkningar för att få hjälpt att tolka dem. Bland det första man ska göra är kontrollera så att man inte betalar för diverse extratjänster, som man kanske inte ens känner till och ännu mindre brukar.

Elräkningen innehåller både fasta och rörliga kostnader, liksom särskilda skatter och moms. De rörliga kostnaderna kan minskas genom vara energisnål och även planera sin konsumtion. De flesta tjänar på att välja varierad dag- och nattaxa, så kallad diskriminerad tariff. Den är intressant för alla vars konsumtion dagtid ej överstiger 70 procent av totalen. Genom att köra exempelvis disk- och tvättmaskin mellan 22.00 och 12.00 vintertid samt 23.00 och 13.00 sommartid sparar abonnenten mycket pengar.

Det kan även sparas åtskilliga euro genom att ha rätt kontrakterad effekt, det vill säga hur många apparater som man kan köra samtidigt. Detta då det fasta priset är högre ju mer mer man har kontrakterat, oavsett hur stor den verkliga konsumtionen är. Dessutom stiger det rörliga priset om effekten är högre än tio kW. För att undvika allt för hög kontrakterad effekt bör man försöka att fördela hushållsapparaterna så jämnt som möjligt mellan de olika faserna (normalt tre) och naturligtvis ej köra flera energikrävande apparater samtidigt, som kan leda till att säkringen går.

Andrés Olave gjorde jämförande kalkyler baserat på flera av deltagarnas befintliga elräkningar och de flesta skulle spara en hel del på att anlita Escandinava de Electricidad, vissa mer än 40 euro i månaden. På elleverantörens hemsida, som även är på svenska, finns bland annat en kalkylator för att jämföra deras priser med aktuella elkostnader. Vem som helst kan oavsett elbolag och bostadsadress byta leverantör och det är även kostnadsfritt, så länge man inte önskar ändra något i sina kontrakterade tjänster.

Förutom den ekonomiska vinningen poängterade Olave fördelen med kundservice på både engelska och svenska, som gör att energidjungeln blir betydligt mer lättfattlig. Föredraget avslutades med en läcker cocktail, där samtalen om energisparande åtgärder fortsatte.

Mer information:
https://escandinavaelectricidad.es
http://www.cchs.es

Sk-tv: