Den åtstramningsplan som banken presenterat för fackföreningarna omfattar 1 150 bankkontor av de sammanlagt 4 366 som Santander har i dagsläget. Samtidigt vill banken säga upp 3 713 anställda, vilket motsvarar elva procent av den nuvarande personalstyrkan.

Som orsak angels dels digitaliseringen som medför mindre efterfrågan på fysiska kontor samt de rekordlåga räntorna, som minskat banksektorns intäktsmarginaler. Sedan krisen har antalet bankkontor i Spanien sjunkit från 47 707 år 2008 till 26 011 i nuläget. Det är en minskning med 43 procent.