Myndigheten har granskat e-handelsjätten och konstaterat att Amazon fungerar som postoperatör och följaktligen måste följan gällande lagstiftning på området. Konkurrensverkets beslut tvingar inte bara Amazon att korrekt registrera sig som en postoperatör, utan medför även en rad skyldigheter relaterade till dataskydd, integritet samt redogörelse för avgifts- och arbetsmiljöpolicys.

Utredningen har pågått sedan i februari. Slutsatsen presenterades 29 september och det USA-ägda företaget har en månad på sig att presentera en ansvarsförklaring inför transportdepartementet. Amazon måste även intyga att de samarbetspartners som de använder sig av vid utlämning av paketen, följer samma regler.

Att Amazon i själva verket är ett e-handelsföretag utesluter inte att de också kan kategoriseras som postoperatör. Det faktum att Amazon erbjuder just bud- och pakettjänster till andra återförsäljare och inte exklusivt för sina egna produkter, gör att de inte kan undantas reglerna.

Konkurrensverket menar att eftersom Amazon utövar stark kontroll och inflytande över de budfirmor som de använder sig av, skiljer de sig från andra handlare som enbart köper en tjänst för att få sina varor levererade till kunderna.