2017-04-16 11:36:17
Vet inte prisbilden men Nordgren är väldigt ok. http://www.advnordgren.com
Erik
2017-05-10 15:21:41
Prisbilden är att de flesta advokater tar minst 1% av köpeskillingen i arvode.

Med vänliga hälsningar Louise

Louise Ekberg