2018-07-18 19:23:27
Svenboerje,
att blanda in skatteavtalet mellan Sverige och Spanien när du ändå inte kommer att ha Spanien som ditt bosättningsland verkar lite svårt att förstå.
Enligt dina intentioner tänker du inte registrera dig i polisens utlänningsregister för att få lov att vistas mer än 3 månader i följd i Spanien. Du vill inte skaffa ett s.k. residencia-kort. Tidigare ett grönt A4 papper. Men du tänker skriva in dig i kommunen. Alltså registrera padron. Det är möjligt att göra detta utan residencia-registreringen i många kommuner. Men
inte i alla.
Du tänker inte heller vistas 183 dagar eller längre i Spanien.
Men eftersom du tänker ha bostad och kanske bankkonto skall du skaffa ett NIE-nummer. Det måste du ha.
För mig verkar det som att du tänker vara i Spanien som vilken som helst EU-turist. Mindre än 3 månader i följd och mindre än halva året.
Skatteverket, folkbokföringen, skall informeras om din utflyttning. Kanske bör du fråga någon på Skatteverket hur du skall göra det du tänkt.
Gunnar