2016-05-18 15:34:21
Du kan lämna in den på apoteket
Maria
Expertsvar:2016-05-18 15:51:40

Systemet för insamling av gamla mediciner via apotek går under namnet Sigre: http://www.sigre.es
Mats Björkman/Sydkusten