Expertsvar:2018-06-29 12:45:26

Hej Per. Det är föga troligt att problemet skulle vara löst på kort sikt. Detta är det senaste vi publicerat om ärendet:
http://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten