2024-07-03 11:26:07
Ankie,
se sidan
https://sede.agenciatributaria.gob.es

”För personer över 70 år
Regler: Art. 110-14 Konsoliderad text av bestämmelserna utfärdade av den autonoma regionen Aragon om överförda skatter, godkända genom lagstiftningsdekret 1/2005, av den 26 september.

Belopp och krav för att tillämpa avdraget
75 euro för varje skattebetalare som uppfyller följande krav:

Att den skattskyldige är 70 år eller äldre och får inkomster som kan integreras i det allmänna skatteunderlaget, så länge de inte uteslutande kommer från kapital.

Den skattskyldige måste med nödvändighet skaffa viss inkomst som kommer från inkomst av arbete och/eller ekonomisk verksamhet för att avdraget ska bli tillämpligt. Likaså måste beaktas att realisationsvinster som inte härrör från överlåtelser kommer att betraktas som kapitalinkomst vid bedömningen av om kraven för att kunna tillämpa avdraget är uppfyllda.

Att det belopp som följer av summan av det allmänna skatteunderlaget och sparandebeskattningsunderlaget, rutor [0435] och [0460] i deklarationen, inte är större än följande belopp:

- 23 000 euro i individuell deklaration.

- 35 000 euro i gemensam deklaration.”
Gunnar

2024-07-03 20:56:34
Gunnar,
Var framgår det att frågeställaren är skattskyldig just i Aragón?
Jonas

2024-07-03 21:02:50
Jonas,
du kanske kan hitta något bättre exempel på info?
Gunnar

2024-07-03 21:08:18
Jag har lite svårt att förstå. Är skatten mindre i procent eller ingenting?
Ankie
Ankie

2024-07-03 21:11:48
Gunnar,
Det har jag inte påstått att jag kan, men det är kanske lite dumt att lägga ut info som kan vara missvisande.
Jonas

2024-07-03 22:09:25
Jonas,
texten är inget jag hittat på. Hur kan den vara missvisande om man läser vad som står på officiell, Agencia Tributaria, sida?
Gunnar

2024-07-03 22:12:08
Väldigt konstigt att det ska tjafsas i tråden. Jag ville bara ha ett enkelt svar på min fråga

Ankie

2024-07-04 13:25:39
Jag vet inte om det är svar på din fråga Ankie, men grundavdragen ökar med stigande ålder.
Under 65 år: 5.500 euro
65-74 år: 6.700 euro
75 år eller mer: 8.100 euro.

Du betalar inte heller kapitalskatt om du säljer din bostad som varit permanentbostad minst 3 år när du har fyllt 65 år.
RM

2024-07-04 13:32:24
Ankie,
Generella regler för personliga grundavdrag i Spanien (autonoma regioner kan ev ha tillägg till dessa):

Under 65: 5550 Euro
65 t o m 74: 6700 Euro
75 och uppåt : 8100 Euro

Därutöver kan tillkomma avdrag för hemmavarande barn, handikapp etc.

Bifogar länkar på spanska och engelska:
https://sede.agenciatributaria.gob.es
https://sede.agenciatributaria.gob.es
Jonas

2024-07-04 13:53:58
Tack för svar.
Ankie

2024-07-04 14:15:14
RM,
helt riktigt ingen kapitalskatt på vinsten om man är +65 och har bott tre år. Däremot kommer man inte undan kommunala plusvalia-skatten. Många missar den informationen.
Gunnar

2024-07-04 22:06:14
Svar till Ankie

I alla sorters forum finns det alltid någon eller några som tjafsar om petitesser och speciellt när någon lägger ut något "typ" Gunnar som är mest påläst och allt som oftast kan mycket mer än andra som figurerar i forumetTommy