Regionalstyret vill mot bakgrund av den kraftigt stigande smittfrekvensen på öarna stävja det nattliga festandet och då det nekats möjligheten att återinföra nattligt utegångsförbud brukas en annorlunda modell. De nya restriktionerna fastställer att icke samboende ej får samlas mellan klockan 01.00 och 06.00 på dygnet, i områden där smittfrekvensen överstiger 450 fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Förbudet gäller både inomhus och på öppen plats.

Personer som bryter mot den nya normen riskerar böter på upp till 5.000 euro. Den högsta bötessatsen är speciellt tänkt för personer som ger sig ut och festar trots att de fått bekräftat att de är smittade av Covid-19.