Den preliminära siffran för generalprisindex pekar på att de höga elpriserna motverkade en väntad minskning av inflationen. Priset sjönk nämligen på bland annat livsmedel, men däremot steg elpriserna i september till den högsta nivån hittills i år.

Den definitiva inflationssiffran presenteras i mitten av oktober.