Precis som i november föll generalprisindex i december kraftigt, med 0,5 procentenheter. Om siffran för december styrks innebär det att inflationen sjunkit från 2,3 procent 1 november till 1,2 procent vid årsskiftet.

Orsaken är huvudsakligen det kraftiga raset på råoljepriserna under hösten. Den lägre inflationen innebär en stor lättnad för regeringen, som bland annat förbundit sig att inflationsanpassa pensionerna. Dessa ska i utgångsläget höjas med 1,6 procent till 2019.