Den statliga enkäten för årets sista kvartal styrker en positiv tendens på den spanska arbetsmarknaden. Antalet yrkesverksamma uppgick vid årsslutet till 19,56 miljoner, vilket var en ökning med 2,98 procent.

Antalet arbetslösa sjönk samtidigt under året med 462 400 personer, till sammanlagt 3,3 miljoner. Det motsvarar 14,45 procent av den arbetsföra befolkningen, 2,0 procentenheter färre än året före och är den lägsta andelen sedan 2008.

Under 2018 steg för övrigt den arbetsföra befolkningen med 103 800 personer, till sammanlagt 22,87 miljoner.