Fallet Juana Rivas har fått stor medial uppmärksamhet i Spanien och domen har väckt ett ramaskri bland inte minst kvinnorättsorganisationer. Rivas bröt upp med sin före detta man, som är från Italien, och väl hemma i Spanien anmälde honom 2016 för långvarig misshandel. Hon trotsade en domstolsorder om att lämna över barnen till pappan, med hänvisning till deras välbefinnande och gick under jorden i en månad. Hon höll senare ett flertal presskonferenser där hon försvarade sitt agerande.

Tingsrätten ifrågasätter trovärdigheten i Rivas anmälan om misshandel, bland annat då den gjordes först när vårdnadstvisten uppstått. Hon befinns vidare ha orsakat pappan stort moraliskt lidande genom att driva en medial kampanj mot honom. För det senare döms hon att även betala 30 000 euro i skadestånd.