De anhörigas vilja att jordfästa Francisco Franco i Madrids huvudkatedral, om han flyttas från Valle de los Caídos, har förvandlats till en juridisk mardröm för socialistregeringen. Den har tills vidare tvingats skjuta upp den planerade flytten av diktatorns kvarlevor från Valle de los Caídos, som från början skulle ha skett före årsskiftet.

En studie som beställts av regeringen gör nu gällande att begravningen i Almudenakatedralen kan förbjudas av säkerhetsskäl. Motiveringen skulle vara att det kan uppstå konfrontationer och till och med terroristaktioner och då graven skulle befinna sig i en kyrka hindras säkerhetspolisen från att kunna ingripa.