Den senaste inventeringen anger att det lever 686 lokatter i Spanien och Portugal, när siffran 2002 var endast 94 stycken. Då fanns det endast exemplar i två olika områden i Andalusien, Coto de Doñana och Andújar, i ett område på knappt 129 kvadratkilometer. Nu rör sig lokatterna på drygt 3 000 kvadratkilometer och förutom i de tidigare nämnda områdena även i andra delar av Andalusien, i Extremadura, Castilla-La Mancha och södra Portugal.

Den ökade stammen grundar sig i en målmedveten satsning av de två länderna, i samarbete med EU. Även om lokatten fortfarande är hotad på Iberiska halvön uppges att situationen är mycket mer hoppfull i dagsläget.