Denna vecka har Covid-kurvorna äntligen ändrat riktning och smittspridningen tycks börja avta något. Det gäller både statistiken över nya smittfall och antalet nya patienter på sjukhusen, som är det säkraste måttet för att få en bild av smittutvecklingen. Toppen nåddes för två veckor sedan och därefter har siffrorna gått åt rätt håll. Det är goda nyheter, men segern är långt ifrån nådd. Det skriver tidningen El País, som har listat fyra anledningar till varför det ännu finns anledning att vara ytterst försiktig.

Först och främst är viruset fortfarande utbrett. Hela landet befinner sig i en situation av maximal risk enligt det epidemiologiska trafikljuset. Fyra regioner tredubblar gränsen för den högsta tillåtna nivån och i tolv regioner är smittfrekvensen dubbelt så hög. Vi är flera veckor från att nå den orangea nivån. För att inte tala om en grön nivå och stanna kvar där.

I Madrid har minskningen pågått i en och en halv månad och frekvensen överstiger fortfarande 250 fall per 100.000 invånare, för de senaste två veckorna. Att stoppa smittspridningen har visat sig vara en komplicerad uppgift.

Om vi tittar på sjukhusbeläggningen är situationen problematisk. I tio regioner är mer än 15 procent av sängarna upptagna av Covid-patienter, vilket är gränsvärdet för den högsta risknivån. I Asturias rör det sig om 30 procent och i La Rioja, Andalusien, Aragonien och Castilla y León överstiger beläggningen 20 procent.

Även intensivvårdsavdelningarna är överbelastade. I sex regioner upptas nära hälften av platserna av Covid-patienter (La Rioja, Aragonien, Asturien, Castilla y León, Katalonien och Navarra). Problemet är att det tar lång tid för platserna att bli lediga. Något som inte minst Madrid är ett bevis på. Där nådde beläggningen sin topp på 40 procent i början av oktober. Under de senaste sex veckorna har antalet nya inlagda patienter minskat till en tredjedel, ändå är beläggningen fortfarande 32 procent.

Situationen är än mer oroväckande om vi tar hänsyn till att gränsvärdena tillåter en total sjukhusbeläggning på 15 procent samt 25 procent på intensivvårdsavdelningarna. Offentliga sjukhus verkar normalt med en 80-procentig beläggning, vilket innebär att många sjukhus ligger över sin kapacitet. Det saknas sängar, utrustning och personal.

I beräkningarna inkluderas dessutom de provisoriska sängar som tillkommit under pandemin. Om endast de intensivvårdsplatser som fanns tillgängliga före mars skulle räknas, överstiger beläggningen 100 procent i flera regioner.

Den tredje anledningen till bekymmer är att dödsfallen fortsätter att öka och kommer göra så ett bra tag till, efter att smittfrekvensen stabiliserats och börjat sjunka. Den dagliga dödssiffran uppgår nu till omkring 300. Det gör Covid-19, en sjukdom som inte fanns för ett år sedan, till en av de främsta dödsorsakerna i landet. I länder med färre dödsoffer än Spanien, däribland Frankrike, Storbritannien, Italien och Portugal, har myndigheterna infört hemkarantän.

Spanien har en av de högsta dödssiffrorna i Europa efter Tjeckien, Belgien, Rumänien, Bulgarien och Ungern. Sedan i juli har det registrerats nästan 13.000 dödsfall på grund av Covid-19. Men enligt statistikinstitutet INE uppgår överdödligheten sedan i juni till 18.000 personer.