2018-09-15 15:01:54
Det finns register men varierar mellan olika regioner. https://www.spanishpropertyinsight.com På Balearerna kan man ladda ner en app och kolla vilka som har licens. Denna app har inte utvecklats på Balearerna så därför tror jag att den finns i andra regioner också. Förutom att underlätta kontroll av olovlig uthyrning ska myndigheterna använda den till att underlätta för t ex ambulans att hitta olika adresser. Finns det ingen lätt tillgänglig app i en viss region så gissar jag att man måste kontakta myndigheterna, t ex http://www.juntadeandalucia.es
RM
2018-09-21 06:45:50
Vet ju inte syftet med din fråga Peter?

- Men de som annonserar ska ju enligt lag, uppge sitt licens nummer redan i annonsen. Om inte, är det redan där olagligt!
Nu kan jag Andalusiens uthyrningslag, men jag förmodar att det är någorlunda lika i alla regioner.
Uffe
2018-09-21 18:51:36
Jag håller med Uffe om att man måste veta syftet med frågan för att ens kunna diskutera mer. Däremot håller jag inte med om att det är någorlunda lika i alla regioner. Se t ex https://rentaltonic.com
RM
2018-09-21 20:08:51
Tack för era svar.
Jag vill veta om min förening via officiella kanaler kan få vetskap om vilka lägenheter i föreningen som är/kan bli föremål för uthyrning.
Mvh/Peter
Peter
2018-09-21 20:39:43
Vilken region gäller det? Reglerna varierar mellan olika regioner. Din formulering "kan bli föremål för uthyrning" är kryptisk även om du talar om vilken region det gäller. Olaglig uthyrning är mycket vanlig.
RM
2018-09-21 20:55:15
Hej igen
Jag har varit otydlig...sorry...;)
Äger, tillsammans med min bror, en lägenhet utanför Fuengirola. Vi hyr inte ut och har inte för avsikt att göra det. Nu i somras hade föreningen ovanligt många hyr/semestergäster. Enligt föreningens ”stadgar” ska ägarna meddela föreningen om de hyr ut sin lägenhet. De ägare som har meddelat att de hyr ut är inte i proportion med antalet ”hyrgäster”. Därav min fråga dvs går det att via officiella kanaler få reda på vilka lägenheter som är (rätteligen) registrerade för uthyrning men ej meddelat föreningen om detta.
Peter
2018-09-22 09:03:12
Du hittar Malaga-kontoren i länken här: http://www.juntadeandalucia.es Sen är det väldigt många som hävdar att de inte hyr ut utan bara lånar ut sin lägenhet till släkt och vänner trots att det är uppenbart att de ägnar sig åt uthyrning. Då blir det en bevisfråga, dvs hur kan föreningen eller andra bevisa att det är uthyrning? Jag vet inte hur myndigheterna i Malaga hanterar detta, dvs vem som har bevisbördan vid en ev anmälan eller annan form av kontroll.
RM
2018-09-22 09:10:26
Har verkligen en förening (urbanisation), juridiken på sin sida, när de "förbjuder" uthyrning?

Det är ju ägarlägenheter, som man bestämmer själv över!
Uffe
2018-09-22 09:33:01
Svar till Uffe. Jag menar att du måste ha missuppfattat spansk lagstiftning om ägarlägenheter. Det som övergripande styr är Horizontal Law, dvs föreningen (community of owners) kan inte fatta beslut om regler som går emot denna eller andra lagar. Vad som sen styr är de beslut som de enskilda föreningarna fattar. På Balearerna kan föreningar förbjuda turistuthyrning med stöd av lagen. Så man måste kolla vad som gäller i varje region och också hålla sig ajour om ev årliga förändringar/tillägg till lagstiftningen. Men om du Uffe menar att du t ex har registrerat en bostad för turistuthyrning och därmed har licens så kan jag inte tänka mig att någon förening kan förbjuda dig att hyra ut. Skulle däremot föreningen - där så är möjligt - förbjuda turistuthyrning innan du ansöker om licens så får du ju ingen licens för turistuthyrning.
RM
2018-09-22 09:38:56
Yepp...
jag har redan licens för uthyrning i Andalusien...så det var exakt det jag funderade på!
Mao blir det svårt för föreningen att förbjuda uthyrning när man redan innehar en uthyrningslicens för korttidsuthyrning, dvs max två månader i sträck till en och samma hyresgäst.
Uffe
2018-09-22 11:15:11
RM
Tack för svar
Peter
Expertsvar:2018-09-22 11:24:03

Uffe

Föreningen (comunidad de propietarios) kan förbjuda andrahandsuthyrning om det står så i stadgarna. För en sådan lag måste alla i föreningen röstat för det (100% majoritet).

I praktiken omöjligt då alltid minst en (den som vill hyra ut) röstar emot.
Föreningen kan då gå vidare med detta till domstol.
Richard Björkman/Sydkusten
2018-09-22 11:29:09
Definitionen av semesteruthyrning kan variera mellan regioner men i Andalusien verkar det vara som du skriver. Min uppfattning om att föreningen inte kan förbjuda turistuthyrning (om regionens lagstiftning ger rätt till sådana beslut) för personer som redan har licens grundas på att i vissa fall har det blivit totalförbud mot turistuthyrning i ett område (t ex en kommun) men de som redan har licens får ändå fortsätta att hyra ut - i alla fall så länge licensen gäller. Det verkar pågå årliga skärpningar av regionernas lagstiftning på området så man bör vara uppdaterad såväl som inläst på regionens lagstiftning.
RM
2018-09-26 08:58:02
På Balearerna kan föreningar bestämma om de vill tillåta turistuthyrning eller ej. Nu arbetar den lokala regeringen där för att detta ska bli en möjlighet även i resten av Spanien och att lagar och regler ska bli mer lika mellan regioner, se t ex https://majorcadailybulletin.com
RM
2019-04-30 10:33:19
Jag vill hyra en lägenhet på öst sidan av spanien mellan Barcelona och malaga. I år helst närmare Barcelona då vi ska bila ner med min fru och döttrar.
Vart kan man hitta någon svensk som hyr ut. Helst någon från Uppsala.

Med vänlig hälsning Samir
samir