Färska siffror från registreringsmyndigheten Registradores visar att utländska köpare under 2022 stod för 88.800 fastighetsaffärer i Spanien. Det motsvarade 13,8 procent av alla fastighetsköp i Spanien och en ökning med hela 45 procent jämfört med 2021. Antalet utländska köp var det största någonsin både till antal och andel av de totala fastighetsaffärerna.

En annan siffra som slog rekord förra året var antalet utländska köp som översteg en halv miljon euro. De uppgick till 8.975, vilket alltså var drygt tio procent av totalen och i sig 63,5 procent fler än 2021. Av dessa utfördes 3.794 av icke EU-medborgare. Den höga andelen tros till stor del vara motiverad av möjligheten att därmed ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Den största enskilda köpmarknaden i Spanien förra året var den brittiska. som stod för 11,07 procent av de utländska husaffärerna. Den följdes av den tyska (9,47 procent), franska (6,97), belgiska (5,21) marockanska (5,15), rumänska (5,07), holländska (4,91) och italienska (4,62 procent). De svenska köparna hamnade förra året på nionde plats med 4,45 procent, vilket var 0,61 punkter lägre än året före.

Under 2022 tecknades totalt nära 650.000 husaffärer i Spanien, vilket också är en rekordsiffra.