Regeringen antog 31 mars ett nytt nödpaket för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av krisen och framför allt stödja de mest utsatta.
– Det handlar inte minst om att garantera alla ett tryggt hem, som i dagsläget är den viktigaste skyttegraven mot viruset, poängterade andre vice regeringschefen och socialministern Pablo Iglesias efter ministermötet.

Det senaste paketet omfattar 50 olika åtgärder, summerade i ett nästan 80-sidigt dokument. Det rör sig till stora delar om sociala insatser för att skydda den ekonomiskt känsligaste delen av befolkningen. Paketet har ett anslag på 200 miljarder euro, vilket motsvarar 20 procent av Spaniens bruttoinlandsprodukt.

Syftet med åtgärderna är att i möjligaste mån begränsa de oundvikliga skadorna av coronakrisen samt lägga grunden för en så snabb återhämtning som möjligt. Precis som med de tidigare akuta besluten som fattats av regeringen under den nuvarande larmsituationen, återstår att granska det finstilta. Dessa är dock de främsta annonserade reformerna:

För hyresmarknaden införs ett stopp under sex månader för alla vräkningar, på grund av uteblivna betalningar och dessutom avsätts mikrokrediter upp till tio år, på noll procents ränta.

Varken vatten eller el ska kunna stängas av så länge larmsituationen råder och utsatta familjer ska ha större möjlighet att erhålla så kallade sociala tariffer.

Personer som arbetar i hemtjänst beviljas arbetslöshetsersättning motsvarande 80 procent av deras grundlön. Tillfälligt anställda får vidare tillgång till minimistödet på 440 euro i månaden vid eventuell uppsägning, även om de inte har ackumulerat ordinarie poäng.

Utökade anstånd på amorteringar för hypotekslån, för personer som blivit arbetslösa samt för egenföretagare i kris.

Tre månaders extra anstånd för krediter för konsumtionsvaror, liksom rätt för köpare som bokat paketresor att erhålla hela summan tillbaka, om de ej är nöjda med eventuella alternativ som erbjuds av arrangörerna.

Möjligheten att lösa ut medel från privata pensionsfonder utan straffavgifter, upp till den inkomst som vederbörande förlorat på grund av krisen.

Rätt att byta teleoperatör och behålla numret utan straffavgifter, så länge det ej kräver att en tekniker besöker bostaden. Telefonbolagen förbjuds vidare att göra några som helst höjningar av sina tariffer under larmsituationen.

Förstärkt hjälp till kvinnor utsatta för våld, inkluderat logi i särskilda hotell.