Uppmärksamheten var enorm när de två rikskamrarna bildades 21 maj. En rad omständigheter gjorde att det den här gången var allt annat än en normal start på mandatperioden. Det berodde inte minst på närvaron av de fem katalanska separatister som valts in i kamrarna, men som är häktade för sin inblandning i den katalanska självständighetsförklaringen. De infann sig under poliseskort och ett av de första besluten som den nya arbetsgruppen måste fatta är huruvida de får behålla sina platser, mot bakgrund av rättegången som pågår mot dem.

Det var också debuten i parlamentet för Vox, som kommit in med 24 mandat. De har inte erhållit någon vågmästarroll, men visade omedelbart att de tänker ställa det traditionella parlamentslivet på huvudet. Ledamöterna från Vox infann sig nämligen först av alla för att utnyttja att det är fria platser första dagen. Sålunda intog de stolarna omedelbart bakom ställföreträdande regeringschefen Pedro Sánchez och hans ministrar, platser som vanligtvis fylls av socialistiska ledamöter. Sánchez valde att ta utmaningen med ro och skakade hand med ledaren för Vox Santiago Abascal, innan han satte sig vid sin plats.

Nya talmannen i parlamentet och tidigare regionsministern Meritxell Batet fick 175 röster vid båda omröstningarna. Det är endast en röst från egen majoritet och speglar hur sympatierna är uppdelade i det nya parlamentet.

En annan omständighet som var allt annat än normal är att tillsättandet av kamrarna skedde endast fem dagar före kommun- regional- och EU-valet, det vill säga mitt under pågående valkampanj.