Det växande antalet övergivna bilar på kommunens gator har föranlett en särskild kampanj. Trots att många fordon är totalt förfallna tvingas myndigheterna följa omständliga tidsplaner som inkluderar aviseringar, om fordonen inte står på olaglig plats.

Kommunledningen behandlar hela 700 ytterligare ärenden om övergivna fordon. Under två dagar i slutet av mars forslades 40 övergivna fordon bort endast från industriområdet La Ermita.