Marbella kommun övertar kontrollen över parkeringsgaraget, som inrymmer sammanlagt 956 platser på tre våningar. Detta efter att det nuvarande bolaget köpts ut av regionalmyndigheterna för tolv miljoner euro. Medan kommunledningen upprättar avtal med ett nytt exploateringsbolag kommer parkeringen att vara helt gratis och sedan är det meningen att kostnaden ej ska överstiga en euro per tolv timmar.

Exploateringsrätten av parkeringsgaraget var länkat till utbyggnaden av sjukhuset, ett projekt som stått stilla i nära tio år. Tvisten har slutligen lösts i domstol, vilket också innebär att utbyggnaden väntas återupptas inom kort.