Beslutet har fattas av partistyrelsen, vid sitt första möte efter kommunvalet 26 maj. De har de senaste två åren styrt i koalition med Partido Popular, som nu erhållit egen majoritet.

Trots att PP ej längre behöver OSP:s stöd erbjöd borgmästaren Ángeles Muñoz deras ledare Manuel Osorio att fortsätta som byggråd. Detta då hon önskar en så bred kommunledning som möjligt.

OSP insisterade dock på att även behålla ledningen för kommunfilialen i San Pedro Alcántara, men då de inte garanterats detta väljer de att sitta i oppositionen.