Det rör sig om en av de mest avancerade kontrollsystemen av personidentiteter. Anländande resenärer måste passera en kabin och under 20 sekunder låta sig scannas samtidigt som de håller upp sitt pass. För detta krävs bland annat att personer med glasögon tar av sig dessa,

Processen är automatisk, men överses av polismän. I den händelse att någon uppgift på passet ej överensstämmer eller personen i fråga är efterlyst ingriper kontrollanter för närmare granskning.