Det rör sig om strukturella brister i byggnaden, som är från 70-talet, som måste åtgärdas. Detta kommer att kosta 15 miljoner euro enbart i hyreskostnader för de tillfälliga lokaler som kommer att brukas under tiden i fyra olika fastigheter. Till detta ska räknas ytterligare 1,3 miljoner euro i kostader för att anpassa de tillfälliga lokalerna för ändamålet.

Skatteverkets byggnad ligger intill El Corte Inglés och renoveringsarbetet väntas starta till sommaren.