Borgmästaren Rosa Arrabal (PSOE) annonserar tillskottet, efter ett möte i Madrid. Pengarna ska täcka en grundläggande del av projektet som inte togs med när uppdraget för bygget tilldelades.

Projektet uppges efter ett otal förseningar vara klart till 90 procent, men vid sidan av de redan investerade 23 miljonerna krävdes detta tillskott för att kunna fullborda arbetet. Nerja är fortsatt den enda orten i hela provinsen som saknar ett fullgott reningsverk.