De rörliga priserna ändras varje dag och är anpassade efter den så kallade fria marknaden. De har stigit sedan april och nådde 5 september den fjärde högsta nivån någonsin, på 74,58 euro per megawattimme. Regeringen och konsumentorganisationer förutspår dessutom att prisstegringen kommer att fortsätta under hösten.

Sedan mars månad har den rörliga kostnaden närmast fördubblats. Det faktum att elräkningen inte stigit mer än vad den gjort hittills, beror på att de rörliga kostnaderna endast står för cirka en tredjedel av fakturan.

Konsumentorganisationer som bland annat Facua för en konstant kamp mot elbolagen, som de anklagar för att medvetet förhindra insyn i sektorn. De stigande rörliga priserna skylls ett ökat behov av dyrare, icke förnyelsebara energier, men även om de billigare alternativen skulle dominera produktionen är systemet uppbyggt på ett sådant sätt att all energi faktureras efter den dyraste taxan.