Sammanlagt 30 personer ska anställas för att bevaka och reglera trafiken i främst kommunens stadskärnor. Det omfattar både att bötfälla felparkerade bilar och reglera trafiken utanför skolor, i samband med att lektionerna börjar och slutar.

Syftet med de särskilda trafikkontrollanterna är inte minst att frigöra lokalpoliser, som istället kan koncentrera sig på brottsbekämpning. Förutom att 30 lokalpoliser får friare tyglar ska även 24 nya lokalpoliser anställas inom de närmaste månaderna.

Trafikreglerare ”agentes de movilidad” har hittills endast funnits i Spaniens största städer.