Roca, som befunnits vara nyckelmannen i den omfattande korruptionsskandalen i Marbella, åtnjöt sedan mars förra året så kallad öppen anstalt men slipper nu vistas i fängelse över huvudtaget. Detta efter att han samarbetat med myndigheterna och tjänat mer än två tredjedelar av sitt straff.

Rocas ordinarie fängelsetid går ut 2023. Han har genom åren betalat åtskilliga miljoner euro av de skadestånd han ålagts betala, både kontant och genom att efterskänka egendomar som han ackumulerade medan han var byggsamordnare i Marbella. Han har även uträttat socialt arbete i en hjälporganisation för att återanpassa interner till samhället.