Kommunfullmäktige har antagit en motion som i första stadiet hade röstats ned av styrande Partido Popular. Den innebär att dubbelparkering inte längre ska beivras med böter, om det inte stör trafiken eller på något sätt utgör en fara för bilister och fotgängare. Det handlar i grunden om att officiellt tillåta det som i de flesta spanska orter i praktiken är accepterat.

Med tillåten dubbelparkering avses den som ej överstiger två minuter och varken hindrar andra fordon från att komma ut, skymmer trafiken eller å annat sätt utgör en säkerhetsrisk. Det kommer dock fortsatt vara förbjudet att ställa bilen vid korsningar eller omedelbart intill övergångsställen.