Arbetet på anläggningen och framför allt rörläggningarna har tagit ordentlig fart igen, efter att det återupptogs 19 februari. En stor del av noderna i centrala Nerja är närmast klara, liksom pumpanläggningen. Nu inriktas arbetet på att färdigställa noden vid Burrianastranden före juli månad, för att undvika omfattande arbeten mitt under turistsäsongen. Lokala företagare har redan framfört klagomål över avspärrningar som inte borde förekomma så nära sommaren.

Reningsanläggningen ligger mer än två år efter det senaste schemat, bland annat på grund av att byggbolaget som tilldelats uppdraget, Isolux-Corsán-Corviam, förra året varslades om konkurs.