Kanan, presenterad som den längsta i sitt slag i Spanien, invigdes med stor pompa och ståt 9 maj i Parque de los Niños. Det tog dock inte lång tid innan flera personer fick plåstras om för både skavsår och blåmärken.

Kommunledningen vidhåller att rutschkanan uppfyller alla krav, men har ändå tills vidare stängt av den för översyn. Skyltar anger ett flertal normer vid bruk av kanan, bland annat att man måste sitta upprätt och hålla armarna kring bröstet samt att endast en person i taget får vistas i kanan. Barn under tolv år får ej heller åka utan vuxens tillsyn, även om kommunen lanserar rutschkanan som lämplig för alla åldrar.

Flera videos som delats på sociala nätverk visar att normerna ej respekteras och att en del användare kommer upp i farligt höga hastigheter. Se exempel:
https://www.facebook.com