Sammanlagt 72 personer har sedan årsskiftet varslats om 217 euro i böter. Det är bötessumman för lindriga förseelser i anslutning till de nya bestämmelserna om DNA-kontroll av hundarna. I det här fallet har hundägarna ej kunnat styrka att hunden registrerats enligt de nya bestämmelserna, när de blivit förfrågade om detta av en lokalpolis.

DNA-provet tas i syfte att kunna identifiera hundar som lämnat spill på öppen plats. Registreringen sker genom ett enkelt blodprov hos valfri veterinär och det avtalade priset för provet är 35 euro.