Kommunens högste ansvarige i San Pedro Rafael Piña har annonserat omröstningen, i vilken alla myndiga mantalsskrivna i samhället kommer att kunna deltaga. Det blir möjligt att rösta antingen via nätet mellan 9 och 13 april samt personligen 18 april. Frågan lyder ”Vill du att gatan Marqués del Duero ska vara en gågata?”.

Piña är själv öppet för att stänga huvudgatan för fordonstrafik, men kommunledningen kommer att respektera resultatet i omröstningen.