Kommunledningens ansvarige i samhället Rafael Piña (USP) har annoserat beslutet, efter att det uppdagats en stor mängd falska elektroniska röster. Kommunledningen möjliggjorde röstning under en vecka på sin hemsida, men en stor del röster ska ha härstammat från falska identiteter. Piña uppger att det uppmanats på sociala nätverk till att deltaga med falska röster, något som han bedömer som ”bristande hederlighet”.

Kommunledningen skjuter tills vidare upp beslutet om huruvida folkomröstningen ska hållas i annan form eller om den helt uteblir. Beslutet som ska fattas är om Marqués del Duero ska stängas av helt för biltrafik.