Kommunfullmäktige har antagit en sänkning av den kommunala skattesatsen IBI från 0,716 till 0,681. Det innebär enligt styrande Partido Popular att 73 procent av alla fastighetsägare kommer att betala mindre skatt 2019. Samtidigt kommer kommunen att få in omkring sex miljoner euro mindre i fastighetsskatt.

Inför i år sänkte Marbella kommun sina intäkter från IBI med tio miljoner euro. Även om skattesänkningen denna gång är mindre så har även de officiella taxeringsvärdena sänkts motsvarande en minskning av skatteintäkterna med ytterligare fyra miljoner.