Kommunledningen i Marbella vägrar åtlyda en order från skatteverket, som kräver pengarna som en delbetalning av den skuld som Marbella kommun släpar på sedan korruptionsåren. Vid interventionen av kommunfullmäktige 2006 uppgick den ackumulerade skulden med skatteverket till 279 miljoner och har i dagsläget sjunkit till 218 miljoner. Enligt amorteringsplanen som undertecknades då skulle alla eventuella skadestånd som kommunen erhåller genom rättegångar destineras till att betala av på skulden.

Kommunledningen har mycket riktigt mellan 2012 och 2017 vidarebefordrat sammanlagt 13 miljoner euro som den erhållit från Malayarättegången. Nu åberopar dock styrande Partido Popular att det i årets statliga budget antagits att ytterligare inkommande skadestånd ska komma kommuninnevånarna till gagn.

De senaste tolv miljonerna, härrörande främst från tillgångar från hjärnan i Malayahärvan Juan Antonio Roca, överlämnades till Marbella kommun 22 juni. Endast tre dagar senare gjorde skatteverket anspråk på dessa medel.