Lågorna har slagit upp vid ett område kallat Cerro de San Isidro och har spridit sig i flera riktningar på grund av kraftig blåst. Elva enheter från brandförsvaret Infoca har kallats in, men två timmar efter att den bröt ut uppgavs branden vara under kontroll, även om ett stort rökmoln är synligt från stora delar av Nerja.