Det rör sig om ett hundratal personer, bland dem barn, som de flesta är släkt och som flyttade in i april. De härstammar från socialbostäder i Arroyo de la Miel och hävdar att de där bodde som sardiner, tillsammans med släkt och vänner.

Ockupanterna försvarar sin rätt till en anständig bostad och säger sig vara beredda att betala en hyra, så länge de vistas där. Bostadsområdet ligger norr om La Colina och står tomt efter att byggföretaget ej lyckats sälja bostäderna och förklarats i konkurs.

Lokalpolisen har inte vidtagit några åtgärder, då det krävs en anmälan från ägaren och en domstolsorder för att utrymma området. Däremot har polisen registrerat identiteten på samtliga som ockuperat bostäderna, som saknar både el och vatten.