Tillslaget genomfördes av Policía Nacional och lokalpolis utan incidenter. Lokalen ligger på gatan Nuestra Señora de Gracia och efter att den utrymts förseglades såväl dörrar som fönster med tegelsten för att undvika att den intas på nytt.

Ockupationen har varit föremål för många konflikter, då det uppstått ett flertal konfrontationer mellan ockupanterna och grannar liksom företagare som har verksamheter i närheten. Enligt La Opinión de Málaga hade grannarna gjort ett flertal anmälningar och även samlat in omkring 200 namnunderskrifter med krav om att ockupanterna skulle vräkas.