Beslutet bekräftades 8 september i Málaga, vid ett partimöte där ledaren Albert Rivera deltog. Ciudadanos ledare i Andalusien Juan Marín hade dock annonserat det väntade uppbrottet två dagar tidigare och han skyller situationen på regionalpresidenten Susana Díaz. Enligt Marín är det den styrande socialistiska regionalregeringen som tvingat igenom uppbrottet.

Ciudadanos och PSOE anklagar varandra för att agera av partistrategiska skäl. De övriga två partierna i regionalparlamentet Partido Popular och Podemos hävdar bägge å sin sida att allt är ett spel för galleriet och att både PSOE och Ciudadanos är intresserade av en tidigareläggning av valet.