Nyheten har blivit känd åtskilliga veckor senare efter en artikel i den amerikanska facktidningen The War Zone. Enligt den har de amerikanska försvarsmyndigheterna avböjt att kommentera olyckan.

Det ska röra sig om en spionfarkost av modellen ”RQ-4 Global Hawk” oc vara det andra tillbudet med denna modell på bara ett år. USA har en marinbas vid Rota och det framgår ej i vilken utsträckning de spanska myndigheterna har varit informerade om tillbudet.