Vox har markerat att språkfrågan är en icke-förhandlingsbar linje på Balearerna, något som hotar stabiliteten i det nya regionstyret som leds av Marga Prohens (PP). Endast tre månader efter hennes utnämning som regionpresident har budgetplanerna för nästa år satts i gungning. Vox har röstat emot taket för de föreslagna utgifterna för 2024, på grund av att Partido Popular inte tidigare stött deras förslag om fritt språkval i skolorna. Det skriver El País.

Spänningarna mellan de två partierna har i oktober blivit uppenbara. PP lade fram ändringsförslag till Vox text om språk, men dessa diskuterades aldrig i parlamentet, vilket ledde till att partiet avstod från att rösta och förslaget avslogs. Detta utlöste en kraftig reaktion från Vox, som markerade sitt territorium inför sina partners och påminde om att kampen mot påtvingandet av katalanska är en central fråga i denna mandatperiod på öarna.

Språkfrågan är en huvudstridspunkt på Balearerna. Vox har framfört förslag som inkluderar fritt val av språk i skolorna och skapandet av ett kontor för språklig frihet, med böter på upp till 100.000 euro för dem som bryter mot valfriheten. Partido Popular uppmanar däremot sin regeringspartner att "tänka om" och bestämma om de "vill ingå i en förändringsregering eller rösta med vänstern", säger Marga Durán, PP:s talesperson i regionparlamentet.

Situationen är för tillfället låst. PP, med sina 25 mandat, är bundna i alla frågor om de inte inkluderar Vox åtta parlamentsledamöter. Vox har inga platser i själva regionregeringen, men har däremot fått ledningen för regionparlamentet och deras röster är som sagt avgörande för att PP-regeringen ska kunna anta en budget, liksom andra reformer.