Den nybildade Fondo de Coinversión (Foco) kommer att gälla fram till 2026 och har som primärt syfte att locka kapital till Spanien genom att samarbeta med internationella investerare som nationella fonder, pensionsfonder och andra institutioner. Genom denna mekanism siktar regeringen på att bidra till ekonomins modernisering och öka dess konkurrenskraft på den globala marknaden, skriver tidningen El País.

Fonden ska förvaltas av Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides), som trots sitt ansvar för fondens hantering kommer att ha begränsad förmåga att ingripa i de företag de investerar i, förutom under exceptionella omständigheter. Dessutom kommer en teknisk kommitté, bestående av representanter från flera statliga departement och ledd av handelsstatssekreteraren, att granska och godkänna projekt som fått positiv bedömning från en grupp oberoende experter.

Fondens kapital kommer att allokeras både direkt genom kapitalinjektioner i företag och indirekt genom att sätta in medel i nationella och internationella investeringsfonder som i sin tur kanaliserar dessa resurser till lämpliga företag. Detta ska göras med sikte på att upprätthålla lönsamhet och marknadsrisk på lika villkor med de utländska investerarna. De utländska investeringarna kan aldrig överstiga 49 procent av ägarandelarna i de enskilda bolagen, för att säkra fortsatt nationell kontroll.

Investeringarnas mål ska vara att främja en hållbar ekonomisk tillväxt genom stöd till sektorer som digital transformation, bioteknologi, hållbart jordbruk och hållbar mobilitet. Pandemin och geopolitiska spänningar befinns understryka behovet av ökad inhemsk ekonomisk uthållighet.