Hon heter Resurección Galera Navarro och var nyhetststoff 2001. Då beslöt en biskop att riva upp hennes anställningsavtal efter sju år. Läraren fick beskedet att hon aldrig mer skulle få undervisa religion och skälet var att hon gift sig med en tysk man, som varit gift men som skilde sig 1975. Han hade ansökt om att få sitt tidigare äktenskap ogiltigförklarat av kyrkan, men då beskedet dröjde valde de under tiden att gifta sig borgerligt.

Trots fyra domar i socialdomstolen i Almería, två i den andalusiska regionaldomstolen, en i författningsdomstolen och ytterligare två i Högsta domstolen hade både kyrkan och den offentliga förvaltningen hittills vägrat åtlyda utfallen. Det var först när de hotades av en ny domare i Högsta domstolen att åtals för trots som Resurección Galera återfick sitt jobb.

Uppmärksamheten var stor när hon återvände till sin arbetsplats, skolan Ferrer Guardia i Llanos de la Cañada (Almería). Endast en av de 26 tididgare kollegorna finns kvar och många av de andra lärarna var elever i grundskolan sist Galera undervisade där.
Trots den orättvisa behandlingen och den utdragna kampen för att få upprättelse uppger religionsläraren till tidningen El País att hon inte är bitter. Hennes främsta intresse är att uppmärksamheten kring henens fall ej ska gå ut över elevernas undervisning.