Familjen har genom sina advokater presenterat tolv olika argument för att stoppa beslutet om att avlägsna Franco från Valle del los Caídos. Bland annat åberopas att ärendet inte har den brådskande karaktär som skulle motivera ett dekret och dessutom uppger familjen att det bryter mot den avlidnes och hans familjs grundläggande rätt till intimitet.

Vidare åberopar familjen att om Francos kvarlevor ändå avlägsnas så ska dessa omedelbart överlämnas till familjen. Dessa har då för avsikt att hålla en begravningsceremoni i La Almudena och förvara diktatorns balsamerade i kropp i kryptan.