Med 15 röster mot 13 röstade medlemmarna i Högsta domstolens styrelse för att ändra utfallet i rättegången. Händelsen är unik i sitt slag och kritiseras i hårda ordalag av både partier, juridiska föreningar och konsumentorganisationer, då det gynnar banksektorn. Den ordinarie domstolen hade funnit att bankerna ska stå för registreringsavgifterna vid upprättande av hypotek och inte minst den skatt som tillkommer. Domen riskerade, avhängigt av retroaktiviteten, att tvinga först staten och i slutänden bankerna att betala tillbaka upp till fem miljarder euro till hypotekstagare.

Dagen efter domen annonserade HD att denna skulle ses över, vilket skapade stor ovisshet på marknaden och till och med föranledde banker att tillfälligt frysa nya hypotekslån. Efter två dygns överläggningar fattade så HD-styrelsen sitt beslut, som var endast en röst från att sluta oavgjort.

Bland dem som kritiserat agerandet är partiet Podemos, som kallar till demonstrationer för att försvara medborgarnas rättigheter.