Domstolen tillbakavisar enhälligt de två överklaganden som hade presenterats av dels det katalanska regionalparlamentet och dels partiet Podemos. De senare menade att paragraf 155 i den spanska grundlagen ger centralregeringen behörighet att ge uttryckliga direktiv till en regionalstyrelse, men ej att upplösa denna i sin helhet.

Enligt Författningsdomstolen följdes grundlagen till punkt och och pricka av dåvarande regeringschefen Mariano Rajoy, när han först beviljades tillstånd av senaten till interventionen och sedan genomförde den samtidigt som han utlyste nyval i Katalonien.